Ønsker du å bli medeier av en personlig kjede som setter dine interesser og inntjening først?

IMS - kjeden er eid av medlemmene og i motsetning til andre kjeder får du bonus fra første krone. Det vil si at vi ikke har et minimumskjøp opp mot de forskjellige leverandørene. På denne måten får selv små bedrifter lojalitetsbonus.

På toppen av det hele får alle medlemmene/eierne en årsbonus som er deres andel av overskuddet i kjeden.

IMS-kjeden har ingen bindingstid på sine kontrakter. Det trenger vi ikke siden IMS-kjedens medlemmer sjelden sier opp sine medlemskap fordi de er fornøyde kunder og eiere.

Vi har de siste to årene hatt fokus på å tilknytte oss leverandører også utenfor mat- og drikkesegmentet siden hovedfokuset til kjedekontoret er å sørge for best mulig lønnsomhet hos medlemmene.

Via avtaler blant annet på forsikring, bedriftshelsetjeneste, mattrygghet, avfallshåndtering osv. har endel medlemmer forbedret bunnlinjen sin på opptil 100.000 kroner i året.

For å drive lønnsomt i bransjen er det tre fokusområder som er viktig.

Lavest mulig innkjøpspriser, effektiv markedsføring og gode systemer for oppfølging av kostnader, kalkyler, mattrygghet og bestillinger.

Dette er også IMS kjedens hovedfokus. Ved hjelp av gode avtaler og samarbeidspartnere og egen innkjøpsportal tilbyr vi medlemmene kunnskap og kompetanse på disse områdene.

Dette gjør at våre medlemmer tross et tøft og konkurransepreget marked lykkes med å tilby god kvalitet til sine kunder og samtidig tjene penger.

Kjedekontorets hovedfokus er å styrke våre medlemmer og eiers konkurransekraft slik at vi sammen kan fortsette og tilby gode matopplevelser og overnatting til kunder i Norge

Ønsker du å bli medeier av en personlig kjede som setter dine interesser og inntjening først?